(Hamar Dagblad)

Når startskuddet for turpostsesongen går på lørdag er Hamar for første gang med på moroa i form av turposter og ikke bare stolpejakt. Nå lokkes turgåere med poster både i nærskog og allmenningsområder, kulturlandskap og snaufjell, utsikt og lun skog, rennende vann og mjøsutsikt. Her finnes poster både i Furuberget og i landskapet rundt Gåsbu. Noe av dette kan være krevende for de med funksjonshemninger og i den anledning har Ole-Morten Svenkerud utviklet et hjelpemiddel. Barnehageeieren og bonden fra Vang har de siste årene gjort eventyrlig suksess med import og salg av hjelpemidler for de med funksjonshemninger og nå har han altså utviklet en trekkvogn som tåler ferdsel i terreng. Med solid konstruksjon og grovmønstret dekk er den nye trekkvogna godt egnet til bruk selv der terrenget er relativt krevende.

– Jeg er opptatt av alle skal få oppleve å være ut i naturen. Med denne vogna ønsker jeg å bidra til økt ferdsel i naturen fra de med funksjonsnedsettelser. Det kan være krevende for disse å komme seg ut i naturen, men det finnes altså hjelpemidler som gjør at folk kan komme seg rundt, forteller Svenkerud.

Snille grunneiere

Selv om den offisielle starten er kommende lørdag vil det gå en stund før samtlige poster er tilgjengelige.

– Først må snøen bli borte og villreinen må bli ferdig med kalvinga, forteller daglig leder i HHT, Margrete Ruud Skjeseth.

Hun er glad for det tverrkommunale samarbeidet som nå gjør det mulig å tilby 40 turposter fordelt på fire kommuner. Dette hadde vært vanskelig å få til uten velvilje fra grunneierne.

– Vi ber derfor alle deltakere være ekstra påpasselige med å respektere angitt parkering, vise hensyn til dyr på beite, ta med eget søppel og følg angitt turbeskrivelse, sier hun.

Ny måte å se Hamar på

Den populære stolpejakten var et langt mer urbant fenomen i Hamar enn det legges opp til i jakten på turposter. Der brukes langt mer av Hamar kommune, og ikke bare de bynære målene.

Vi er superglade for at vi får turposter i Hamar og gleder oss til å vise fram nye turmål ute av byen. Med dette kan vi presentert Hamar på en helt ny måte. Det er også lagt opp slik at man ta flere poster på en dag. Dette gleder jeg meg virkelig til, sier Bente Langøigjelten i HHT.

Tidligere hockeyspiller og nå TV-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm har hatt mye glede av sånne turer sammen med familien og i kraft av sin stilling som idrettskonsulent i Løten kommune har han hatt mye befatning med tiltaket.

– Dette er et folkehelsetiltak som virker og det er enormt med deltakere, sier han.

Det blir for øvrig også i år deltakerpremier til barn/unge som tar minst seks poster. Disse får et dagskort i Ankerskogen. I tillegg vil det bli en uttrekkspremie blant deltakerne i hver kommune.