Maksprisen på 1,12 kroner per kWh er likevel den høyeste i landet. Den inntreffer mellom klokken 6 og 7 på morgenen fredag.

Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,13 kroner per kWh på sitt høyeste.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Lavere enn i fjor

Snittprisen i landet vil fredag ligge på 0,32 kroner per kWh. Det er 0,02 kroner lavere enn på torsdag og 0,10 kroner lavere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørvest-Norge på 0,47 kroner per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 0,47 kroner og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,09 kroner.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 16 og 17 i hele Norge, da på 0,03 kroner.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,38 og 0,03 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,55 og 0,21 kroner per kWh.

Statnett håper å slippe gebyr

Strømkrisen gjør at Statnett tjener mer enn tillatt. Nå ber det statseide selskapet om å få slippe strafferente på de skyhøye inntektene.

Den tillatte inntekten til Statnett er på 9,5 milliarder i året. Allerede i mars var flaskehalsinntektene, inntektene foretaket tjener for å frakte strøm mellom to prisområder med ulike priser, oppe i 4,5 milliarder kroner, skriver Klassekampen.

Det er de nye utenlandskablene til England og Tyskland og innenlandske prisforskjeller som gjør at milliardene renner inn, ifølge avisen.

Dersom inntektene er 35 prosent over det tillatte, ilegges en strafferente på 5,5 prosent på inntektene. Dette skal gå tilbake til strømkundene. Statnett anslår i et brev til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at strafferenteten for i år kan komme opp i 200 millioner, noe selskapet har søkt om å få slippe.