I flere år oppga ikke kvinnene hvor mye de faktisk jobbet. Svindlet Nav for flere hundre tusen kroner

Sør-Østerdal tingrett har avgjort to saker hvor to personer er dømt for Nav-svindel. Dette pågikk over flere år.