I over fire år har de jobbet med planene. Nå nærmer det seg noe stort i Rendalen

1. juni starter Rendalsfisk AS etter planen byggingen av et nesten 11.000 kvadratmeter stort oppdrettsanlegg for røye på Åkrestrømmen i Rendalen. Det vil gi 40–50 nye arbeidsplasser.