I Senterparti-kommunen Tynset er over tusen dekar jordbruksareal bygget ned de siste ti årene

Senterpartiet vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner. Senterpartiet har, og har hatt, rent flertall i Tynset kommunestyre. I denne kommunen er det de siste ti årene bygget ned 1.132 dekar med jordbruksareal.