Ida Kristine er bekymret for tryggheten til fødende hvis sykehuset i Elverum legges ned

– Vi må forstå at det som er i ferd med å skje med sjukehusene våre er svært omgripende. Ett eksempel er fødselsomsorgen. Den bygges ned, og det kan umulig være oppskriften dersom vi ønsker høyere fødselstall og vekst i distriktene, sier Ida Kristine Teien (Sp).