– Vi kan ikke vente på eventuelt salg. Idrettsforeningen må få leie

FLOTT ANLEGG: Den tidligere ishockeybanen ved Hasla skole er blitt en stor og flott ballbinge. Sentrale i det prosjektet har vært Bjørnar Otterhaug, til høyre og Ivar Arnesen i Hasla IF.

FLOTT ANLEGG: Den tidligere ishockeybanen ved Hasla skole er blitt en stor og flott ballbinge. Sentrale i det prosjektet har vært Bjørnar Otterhaug, til høyre og Ivar Arnesen i Hasla IF. Foto:

Ildsjeler har satt i stand den tidligere ishockeybanen til ballbinge med kunstgras, kiosk og lagerrom. Et stort antall aldersbestemte kamper er spilt der. Og det er flomlys på anlegget. Nå vil Hasla IF leie mer utearealer ved det tidligere skoleanlegget.

DEL

Det vil de fordi de har planer om å sette i stand baner til barnefotball, treer, femmer og sjuer, samt lage en hinderløype. Det er også planer om en barnepark i samme område. Utvalget for miljø, plan og teknisk har stilt seg positivt til søknaden. I formannskapet ble imidlertid et utsettelsesforslag fremmet av ordfører Ola Cato Lie vedtatt med fire - mot tre stemmer.

– Jeg håpet at saken skulle stå på sakslista til kommunestyremøtet mandag, men det gjør den ikke. Det er sterkt beklagelig, sier Lise Berger Svenkerud (H).

Må heie fram

– Innsatsen og dugnadsånden ildsjelene bak Rapp stadion på Hasla og deres offensive og fremoverlente holdning, er noe kommunen må ta vare på. Jeg ber derfor ordfører ta opp denne saken til realitetsbehandling i kommunestyret mandag, slik at prosjektet kan gå framover uforstyrret av planer om salg av Hasla skole, sier Lise Berger Svenkerud.

Mindretallet i formannskapet, Lise Berger Svenkerud(H), Espen Svenneby (Ap) Bjørn Thomas Berget (Bygdelista) var de tre som i formannskapet stemte mot utsettelse.

– Det er viktig å heie fram innbyggerinitiativ, entusiasme og frivillighet. Det er lagt ned enormt mye arbeid på dugnad på Rapp stadion. Dette er gjort uten at leieavtalen med kommunen var klar, men når gevinsten for kommunen er så stor, mener jeg at vi ikke kan legge unødvendige hindringer i vegen for framdriften i prosjektet. Og prosjektet er avhengig av søknadsfrister på midler. Så vidt jeg vet er de første fristene alt i slutten av november, sier Berger Svenkerud.

Usikkerhet rundt salg

Hun oppfatter det som at det er usikkerhet rundt salg av Hasla skole, og det var bakgrunnen for å utsette leieavtalene med Hasla IF.

– Det virker som noen mener vi skal holde igjen med leieavtalene fordi en potensiell kjøper kanskje vil trenge arealene, sier Lise Berger Svenkerud.

I kommunestyrets budsjettmøte i desember ble saken om salg av Hasla utsatt.

– Det skjedde så vidt jeg husker etter forslag fra ordfører. Derfor burde saken stå på sakskartet til mandagens kommunestyremøte. Men vi vil nå uansett ikke få avklart et salg så raskt at det ikke går ut over framdriften på prosjektet til Hasla IF. Det er beklagelig, sier Lise Berger Svenkerud.

Artikkeltags