Elverum søker om 40 millioner kroner i tippemidler til 25 anlegg – se oversikt

Elverum har sendt 25 søknader om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg. Prosjektene har en total kostnadsramme på 117 millioner kroner. Søknader fra lag og foreninger er prioritert først.

Artikkeltags