Idrettslederen fra Hedmark ble i Nord-Østerdal tingrett dømt til ett år og to måneder i fengsel for ett tilfelle av seksuelt overgrep, samt for å ha prøvd å påvirke to vitner i saken.

Vedkommende anket dommen til lagmannsretten fordi han mente straffutmålingen var for streng.

Forrige uke ble ankesaken tatt opp i Eidsivating lagmannsrett på Hamar, uten idrettslederen til stede.

Hans forsvarer, advokat Vegard Aaløkken, mente idrettslederen burde dømmes på mildeste måte, med en straff på seks-sju måneder, mens aktor Henning Klauseie la ned påstand om ett år fem måneders fengsel, noe han også gjorde i tingretten i mai.

Nå er det klart at lagmannsretten holder på tingrettens dom på ett år og to måneders fengsel for den tidligere idrettslederen.

Lagmannsretten har kommet fram til at straffen ikke er for streng, til tross for at det legges vekt på at idrettslederen tross alt tilsto forholdene etter gjentatte avhør hos politiet, noe retten finner formildende.

I skjerpende retning legges det nemlig vekt på flere ting, blant annet de alvorlige seksuelle overgrepene idrettslederen har gjort, og i tillegg forsøkt å få flere av de fornærmede til å tie om det som hadde skjedd.

LES ALT OM IDRETTSLEDERSAKEN HER.