(Hamar Dagblad)

Mens Sverige så langt har 1765 døde som følge av koronaviruset er det samme tallet i Norge 183. Noen sammenligner statsepidemiolog Anders Tegnell, som har frontet den svenske korona-strategien, med «komiske-Ali» og fra USA melder kontroversielle Donald Trump at Sverige lider.

– Det er diskusjoner om strategi også her, men jeg tror at befolkningen i Sverige i det store og hele er enige i det som gjøres. Det er altfor tidlig å sammenlikne tall mellom land og konsekvenser av denne krisen nå. Tegnell blir oppfattet som stødig i den kursen som er valgt, og Sverige lider nok ikke mer enn andre land, for å si det slik, mener Listrup.

Vil ta tid

Listrup flyttet fra Ringsaker sommeren 2017, etter suksessrike år med Ikea i Nydal. Han var sjef da varehuset startet opp. Nå er han strategisjef for kollektivtrafikken i Skåne og bor i Skanör noen mil sør for Malmö.

Sverige har ikke gjennomført den samme lockdown av samfunnet som de fleste andre land har valgt. Der har skoler og barnehager blant annet holdt åpent, og TV-bilder har vist langt større trafikk i offentlige rom.

– Det er et forsøk på å la samfunnet fungere best mulig på tross av de problemer koronaviruset forårsaker. Det er flere dødsfall i Sverige enn i Norge så langt. Samtidig er det ventet at majoriteten av folk blir smittet av koronaviruset uansett. For de fleste så vil ikke det medføre noen plager, men noen få blir syke og noen dør. Tanken er at over tid vil det utjevne seg. Det ser vi først i et lengre tidsperspektiv. Nå er det om å gjøre å finne en balanse hvor syketjenesten klarer å håndtere de som blir smittet og trenger hjelp til enhver tid. Det har Sverige klart å håndtere. De grunnleggende strategiene for å unngå smittespredning er uansett ganske like. Alle er ansvarlige for å minimere spredning gjennom enkle tiltak. Det dreier seg om å vaske hender, unngå unødvendig kontakt med andre, bli hjemme ved sykdom og så videre. Det er en dugnad som gjelder for alle. De som risikerer alvorlig sykdom og til og med død, står fritt til å isolere seg. De får velge selv og kan unngå sykdom. De gamle og syke skal få hjelp til å klare det, sier han.

Sliter kraftig

Listrup styrer som nevnt kollektivtrafikken i Skåne. En trafikk som omsetter for om lag seks milliarder i året. Mange oppfatter at Sverige styrer videre nesten som før, men det er ikke tilfelle, ifølge Listrup.

– Enkelte bransjer merker mindre, og for deler av næringslivet som jobber fra hjemmekontor og kan bruke digital teknologi er det nesten som før. Men for kollektivtrafikken er svikten stor. Vi har 70 prosent mindre reisende nå. Restaurantbransjen har 90 prosent svikt i Sverige. Alle bransjer som er avhengig av besøk av mennesker merker dette. Totalt sett er det liten tvil om at dette påvirker også Sverige kraftig.

Listrup mener det forteller at selv om restriksjonene er ulike i Norge og Sverige, så oppfører folk seg ganske likt.

– Ja, det er snakk om sosial distansering til andre. Også i Sverige finnes det diskusjoner hvor folk får kritikk for ikke å ta smittevern på alvor. Det er ofte hard kritikk mot hva andre gjør i stedet for at folk på en enkel måte kan oppfordre andre til å følge smittevernsregler, sier han.

En ny normal

Listrup tror samfunnet aldri kommer helt tilbake som det var før. Det unormale vil ikke forsvinne.

– Nei, det vil lages en ny normal. Mennesker vil tenke annerledes etter dette. Problemer som vi opplever nå vil også skape nye løsninger. Vi hadde for eksempel en stor diskusjon i fjor da vi ønsket å la all betaling på bussene foregå via en app. Det var kraftige protester fra reisende som ønsket å betale med kontanter. Den diskusjonen er borte nå. Det var en del eldre som protesterte, men for dem er det nå veldig bra å kunne reise uten å være i kontakt med noe eller noen undervegs, forklarer Listrup.

Han og de andre som driver med kollektivtrafikk må se etter flere løsninger som sørger for at folk ser det som aktuelt å reise slik også i framtiden.

– Ja, det er nødvendig. Kollektivtrafikken er jo av de stedene hvor smitte lettest kan overføres. Så vi må finne nye løsninger. Det vi står i nå kommer til å ta tid, og når vi skal videre vil ikke verden, slik vi kjenner den, se lik ut som før.

Gode minner

Den tidligere Ikea-sjefen har ikke vært i Norge siden han sluttet i 2017.

– Nei, det har jeg ikke, men jeg har venner på Facebook og får fulgt med på det som skjer. Det er jeg glad for. Jeg hadde fine år da jeg jobbet på Ikea Ringsaker.

Et minne som er ekstra artig å tenke tilbake på er det faktum at Ikea Ringsaker vant byggeskikkprisen på Ringsakergallaen under hans tid her.

– Hehe, ja det en klassiker. Jeg fant igjen den talen jeg holdt da Ikea vant prisen. Jeg holdt første del av talen på engelsk. Inspirert av Barack Obama som tidligere ganske overraskende vant Nobels fredspris, forteller Listrup med et smil.

Han tror uansett at Ikea Ringsaker har vært et viktig bidrag for den veksten som er i regionen.

– Ringsaker vokser. Det er artig å se blant annet skyskraperen til Buchardt. Det er et av mange eksempler som er med på å bygge opp under den veksten som foregår der. Du får hilse til alle kjente i Ringsaker, melder Listrup fra Sverige.