– Ikke glem pasientene i sykehuskampen

Direktør Ole Jo Kristoffersen ved Hernes Institutt minner om at pasientenes synspunkter kommer til å veie tungt når sykehusstrukturen i Innlandet skal avgjøres.