– Det er synd at det ikke kommer flere ungdommer på et slikt møte. Jeg håper det ikke er fordi det var Høyre som inviterte, at folk er redd for å bli «assosiert» med Høyre. Innlandet har tradisjonelt vært en rødgrønn bastion, og dessverre vet jeg om Høyre-medlemmer som vegrer seg for å stå på stand utenfor den lokale butikken i valgkampen. Det er veldig synd. For da handler det ikke om politikk – men om karakteristikker og gammel historie. Politisk engasjement – uansett partitilhørighet – bør møtes med respekt, saklighet og raushet. Jeg håper vi kan få slutt på stigmatiseringen, sier partiets fylkessekretær, Marianne Gunnerud.

Onsdag ettermiddag var hun til stede på de to møtene Trysil Høyre arrangerte i kommunestyresalen i Trysil. Partiet stilte topptungt i skibygda. Til stede i tillegg til Gunnerud var Thoralf Granerød, markeds- og kampanjeleder i Høyres Hovedorganisasjon Fredrerik Feiler, leder for Unge Høyre Innlandet og fylkestingsrepresentant Gjertrud Nordal.

Fem møtte opp

På det første møtet, der ungdommer var spesielt invitert, møtte kun fem av kommunens unge opp – tre i tillegg til Levi Bråten Bjørseth (21), tidligere leder i ungdomsrådet i Trysil og 17 år gamle Samuel Lutnæs, som begge frontet møtet i Østlendingen tirsdag.

Frederik Feiler lot seg ikke prege av at ikke flere ungdommer møtte fram. Han innser at det er mer utfordrende å samle folk på møter i grisgrendte strøk enn i byer.

– Det bor flere folk i byene, og da blir det også lettere å få folk på møter. Men for politiske partier det er et generelt problem å rekruttere ungdommer – slik det er for mange andre organisasjoner.

Han har nylig deltatt på tilsvarende møter i byer i Innlandet, blant annet Hamar, Lillehammer og i Kongsvinger.

– Giret på politikk

– Der var det god respons. Mitt inntrykk er at ungdom er giret på politikk. Nå, som vi opplever krise på krise, både i forhold til strømpriser, drivstoffpriser og Ukraina-krigen, er det mange unge som vil involvere seg – og det er bra.

– Hva kan gjøres for å få unge tryslinger opp av sofaen?

– Kanskje det kan være lurt å arrangere møter sammen med ungdom som sympatiserer med andre partier. Det viktigste er å øke det generelle engasjementet, selv om vi helst vil se så mange Unge Høyre-folk som mulig., sa han da det var gått et drøyt kvarter etter det annonserte åpningstidspunktet for møtet i kommunestyresalen, og tre lokale ungdommer hadde møtt fram.

– Vil dere holde møtet med kun tre frammøtte tilhørere?

– Selvsagt. Alle som kommer må få høre hva vi har å si, og få mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Alle starter et sted. Det tar tid å få flere på plass, sa han.

Noen minutter senere dukket det opp to til.

– Lurt å samarbeide

Marianne Gunnerud tror også det kan være lurt for politiske partier å samarbeide for å samle ungdom til møter.

– På den måten kan man skape en felles arena, der det vil være mulig å samle flere deltakere – og for eksempel å arrangere politisk verksted.