Årets TV-aksjon på NRK arrangeres 18. oktober.

Inntektene går til arbeidet WWF (Verdens naturfond) gjør for å bekjempe plast i havet.

Flere kommuner vil ikke støtte aksjonen på grunn av WWFs kamp for ulv i norsk natur.

I Elverum har Ida Kristine Teien (Sp) foreslått heller å gi bidraget på 50.000 kroner til organisasjonen Rivers Global, som også arbeider mot ytterligere plastforsøpling i havet.

Ingen av de andre partiene i formannskapet støttet dette.

Ordfører Lillian Skjærvik (Ap) viser til at WWF støtter det vedtatte ulveforliket i Stortinget. Hun påpeker også at Rivers Global ikke er underlagt innsamlingskontrollen, noe hun mener er problematisk.

Teien opplyser at et velrenommert firma som KPMG Norge i 2018 ga 136.500 kroner til organisasjonen i julegave.

– Vi støtter TV-aksjonen og arbeidet som er gjort med å velge ut organisasjon, sier varaordfører Eldri Svisdal (SV).

– Det er fullt mulig å støtte TV-aksjonen og samtidig være uenig i deler av det WWF står for, påpeker Yngve Sætre (H).

– Det er ikke nødvendig å rope ulv når det er plast det gjelder, konkluderer Gjermund Gjestvang (MDG).

Mot stemmene fra Ida Kristine Teien (Sp) og Arnfinn Uthus (Sp) vedtok formannskapet å bevilge 50.000 kroner til årets TV-aksjon, som altså går til WWFs arbeid mot plast i havet.