– Vår vurdering er at vilkårene for fengsling ikke er tilstede - ut fra situasjonen og tiden som har gått siden siste kjente forhold. Slik vi ser det er det ikke gjentakelsesfare, og vi ser heller ikke at det er fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Henning Klauseie til Østlendingen. 

Før helgen ble det kjent at den tidligere idrettslederen og trener fra Hedmark er siktet for voldtektsforsøk, seksuell omgang med mindreårige og for å ha utnyttet sin posisjon og stilling.

Strafferammen er på 10 års fengsling.

– Østlendingen er kjent med at siktede skal ha truet vitner i etterkant av sitt avhør med politiet. Har dette blitt vurdert opp mot bevisforspillelse?

– Vi har bare fått inn en rapport på at slik kontakt har funnet sted, og det i seg sjøl utgjør ikke noen fare for bevisforspillelse. Vi er trygge på at vedkommendes forklaring ikke er påvirket av denne kontakten, sier Klauseie.

– Kan dere utelukke flere tilfeller av trusler?

– Nei, men foreløpig kjenner vi kun til dette éne tilfellet.

I løpet av helgen skal to nye personer ha tatt kontakt med politet. Begge disse mener seg utsatt for noe, og det er avtalt avhør med personene.

Flere saker kan være foreldet

Dermed er det totale antallet som mener seg utsatt for overgrep i én eller annen form av idrettslederen kommet opp i 10 personer.

For flere av disse kan foreldelsesfristen ha gått ut.

– Foreldelsesfristen strekker seg fra da handlingen skjedde og et gitt antall år framover. Hvor mange år, varierer ut fra strafferammen - og generelt er det slik at dess høyere strafferamme, dess lengre foreldelsesfrist. Fristene strekker seg fra to til 25 år, og er absolutte - uansett omfanget av saken, bekrefter politiadvokat Klauseie, og legger til:

– Lovgivningen på dette feltet har imidlertid endret seg oppgjennom årene, og vi vil se nøye å hver enkelt post og hvert enkelt tilfelle for å se hva loven sier.

Et 50-talls personer er så langt avhørt, og som politiet tidligere har uttalt, frykter man store mørketall i saken.

Overgrepene skal ha skjedd fra 1980-tallet og fram til 2011/12, og omfatter både personer tilknyttet det aktuelle idrettslaget samt unge, mindreårige asylsøkere, som mannen har vært verge for.

Fakta om Idrettsleder-saken

En profilert tidligere idrettsleder og trener fra Hedmark ble i januar 2019 siktet for voldtektsforsøk, seksuell omgang med mindreårige og for å ha utnyttet sin posisjon og stilling, samt for å ha forsøkt å påvirke vitner.

En tidligere utøver tok kontakt med det aktuelle idrettslaget mannen er tilknyttet og fortalte om sine opplevelser tilbake på 80-tallet. Forholdene som politiet nå jobber med å kartlegge skal ha skjedd helt fra 1980-tallet og fram til 2011–2012.

Politiet kom inn i saken tidlig høst i 2018, og har gjennom høsten og vinteren etterforsket saken og foretatt en rekke avhør.

Mannens forsvarer, advokat Vegard Aaløkken, sier til Østlendingen at hans klient har tilstått å ha gått over streken overfor flere personer.

Politiet har i saken foretatt over 100 avhør etter at saken sprakk på sensommeren 2018. I løpet av våren 2019 er siktelsen for voldtekt frafalt og i tiltalen som kom i mai er mannen tiltalt for kun ett forhold som omhandler seksuell omgang. I tillegg er han tiltalt for å ha påvirket to vitner.

I juni ble mannen dømt til fengsel i ett år og to måneder. Straffeutmålingen er anket til lagmannsretten.

 

Overvekt av personer med idrettsbakgrunn

Det siste kjente tilfellet skal være fra «idrettsdelen» av saken.

– Etter de siste henvendelsene i helgen, er det nå en liten overvekt av personer tilknyttet idretten som har tatt kontakt, sier Klauseie.

– Har dere oversikt over hvor mange medlemmer det har vært i det aktuelle idrettslaget i denne perioden?

– Nei, det har vi ingen anelse om. Vi har sjøl tatt kontakt med mange som har vært aktive, brukt kjennskapen vår samt basert oss på tips fra personer som kjenner saken.

Så langt har avhørene ført til anmeldelser om seksuell omgang med barn under 16 år, et tilfelle av forsøk på voldtekt, flere tilfeller av seksuell handling og forsøk på å påvirke en fornærmet til ikke å forklare seg for politiet.

– Gjelder sakene utelukkende gutter?

– Ja.