Ildsjeler kan fortsette utviklingen av kjempeanlegg på Hasla

– Drøm stort – gi aldri opp, står det på den nye Rapp stadion ved Hasla skole. Derfor bør Hasla IF få disponere det meste av utearealene ved skolen, slik at ildsjelene kan fortsette og realisere sine planer.