Norsk Helsearkiv har i forbindelse med etablerings- og oppstartsfasen på Tynset behov for bistand til gjennomføring av IT-oppgaver relatert til etablering av servere, datarom, nettverk, WiFi, kontor-PCer, kontorstøtteapplikasjoner og IT-tjenester i «grønn sone».

Gjennom en begrenset anbudskonkurranse ble Infonett Røros AS tildelt kontrakten med en estimert verdi på 1,2 millioner kroner. Det skriver selskapet og Norsk Helsearkiv i en pressemelding.

I begrunnelsen for tildeling av kontrakten heter det:

– Infonett Røros AS leverer konsulenter med høy kompetanse, god erfaring og tilgjengelighet. Riktig kompetanse og tilgjengelighet er meget viktig i en kritisk etableringsfase for virksomheten.

Infonett Røros AS ble stiftet i 2001, og er et heleid datterselskap av Røros Elektrisitetsverk AS.

Norsk Helsearkiv på Tynset skal offisielt åpnes 4.juni i år. Helsearkivet skal ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Arkivbygget skal inneholde funksjoner for mottak, digitalisering, digital langtidsbevaring og utlevering av helseopplysninger. Bygget er på ca 2500 kvadratmeter fordelt på to etasjer med et ca 12,5 meter høyt mellomlager.