– Ingen grunn til å boikotte TV-aksjonen på grunn av WWFs syn på rovdyrene

– Jeg tror ikke en boikott av TV-aksjonen og arbeidet til WWF med å fjerne plast fra havet vil være til fordel for dem som har et annet syn på rovdyrpolitikken enn WWF. Det må gå an å bidra til aksjonen i tillegg til å kjempe sin egen sak på et annet område. Så jeg håper det blir full oppslutning om aksjonen både i min egen kommune og alle andre kommuner.