Flere byer kan miste nye, planlagte togstasjoner. Grunnen er at utgiftene må ned, ifølge Jernbanedirektoratet.

Til Aftenposten opplyser statssekretær Werp at regjeringen står fast ved hovedmålet om at Intercity-tog skal knytte byene sammen og at jernbanestasjonene skal være inne i byene. Samtidig gir han ingen garantier for at byene vil få dekket ønsker om byutvikling og sin foretrukne plassering av ny jernbanestasjon.

Werp er klar på at Nasjonal transportplan ligger fast – og er styrende og retningsgivende for prioriteringer og valg.

– Men parallelt med dette ser vi at det kommer store kostnadsøkninger på store prosjekter på vei og bane når vi nærmer oss realisering av prosjektene. Derfor har vi gitt ordre om å gå gjennom prosjektene for å få mer samferdsel for hver krone, sier statssekretæren.

Tidligere i uka opplyste jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til Aftenposten at direktoratet ikke har penger til alt. Byene hvor det er planlagt nye jernbanestasjoner og hvor planene kan måtte endres etter signaler fra Slotsvik, gjelder Hamar, Fredrikstad, Larvik, Tønsberg, Hønefoss, Sandefjord, Sarpsborg og Oslo.

Byene hvor alt trolig går etter planen, er Moss og Drammen.

(©NTB)