Stillingen som kapellan i Løten ble lyst ut i vår med søknadsfrist 26. mai, uten at noen meldte interesse. Før sommerferien skal den lyses ut på nytt.

– Jeg håper virkelig at vi får napp nå, og at vi får rett mann eller kvinne på plass, sier Mona Myrvang Nygaard.

Løten har slitt med gjennomtrekk av prester de siste årene. Da Kristine Elisabet Berg ble tilsatt som kapellan i halv stilling høsten 2018, tok det bare tre måneder før hun takket ja til å bli ny sokneprest i Alvdal.

Menigheten i Løten har engasjert seg sterkt for å få tilbake to faste prester i hele stillinger. En deltidsprest ved siden av soknepresten er ingen god løsning verken for Løten eller for aktuelle søkere, har menighetsrådet framholdt. Nå er kapellanstillingen utvidet til en 100 prosent stilling, der 40 prosent av stillingen dekkes av trosopplæringsmidler. Kapellanen vil i tillegg til vanlige presteoppgaver som gudstjenester og konfirmantarbeid, utføre menighetspedagogiske oppgaver.

Men selv med full stilling, var søkerlista tom da fristen utløp i mai. Det er både skuffende og litt overraskende, mener lederen i menighetsrådet, som så for seg at en heltids prestejobb vil være mer attraktiv og sikre stabilitet.

– Men vi ser at andre prestegjeld også har problemer med å rekruttere, så dette gjelder ikke bare for oss, sier Nygaard.

Hun håper noen melder seg i andre runde, enten det er en nyutdannet prest eller noen som vil flytte på seg. Løten sokn har mye å by på, lover menighetsrådslederen.

– Her er det et rikt kulturliv, natur og friluftsliv. Og ikke minst så har Løten ei fantastisk, gammel kirke og flotte kapeller, sier hun.

I fjor ble det døpt 53 barn og konfirmert 50 ungdommer i Løten kirke. Det ble utført 48 gravferder og 10 vielser.

Inntil videre løses de kirkelige oppgavene av sokneprest Torbjørn Granerud med hjelp av dyktige vikarprester og menighetsrådet.

– Vi skal nok få det til. Vi har tid til å vente på den rette, sier Mona Myrvang Nygaard.