I Østlendingen torsdag 25. august kan vi lese at politikerne i Elverum er opprørt, og at ordføreren har sendt et hastebrev til Helse Sør-Øst RHF før styremøtet samme dag.

Det er lett å forstå at politikerne i Elverum får høy puls når «kommunedirektøren mener at Helse Sør-Øst har holdt tilbake vesentlig informasjon i sykehussaken», men vi kan berolige alle med at vi ikke holder tilbake tall og fakta.

Noe av debatten om Sykehuset Innlandet har handlet om pasienter som må flyttes mellom sykehus internt i helseforetaket. Det har derfor vært et ønske om å få et faktagrunnlag og sammenlikne situasjonen med andre helseforetak.

Vi har ikke kunnet hente ut disse tallene tidligere og har derfor måttet utvikle et eget analyseverktøy. Vi jobber i nasjonale datasett med mange millioner rader og hundre kolonner, og hadde ikke en effektiv måte å koble pasientforløp på for et halvt år siden. Det har vi utviklet i sommer, og tallene ble klare rett før vi sendte dem ut med sakspapirene til styremøtet. Det betyr at politikerne og kommuneledelsen i Elverum har fått dem til samme tid som alle andre. Vi skulle alle gjerne hatt disse tallene tidligere, men det er ingen som har prøvd å holde noe tilbake.

Saken om videreutvikling av Sykehuset Innlandet er kompleks, og nettopp derfor har vi ønsket mest mulig åpenhet, god informasjon og høy involvering. Vi mener at det sikrer en best mulig beslutning når styret skal behandle saken 22. september. Da blir det urimelig å påstå at vi holder viktig informasjon tilbake.