Innen onsdag er alle elevene på plass på skolen, men ett trinn på Vestad flyttes til Ydalir: – Det er unntakstilstand

Alle elevene på Frydenlund, Søbakken, Ydalir, Sørskogbygda og Kirkeby begynner på skolen mandag. De andre skolene har variert oppstart.