Fylkeshus-rehabilitering er utsatt i minst to år

Rehabiliteringen av Fylkeshuset i Hamar er utsatt i minst to år til 2021. Det betyr at samlokaliseringen av de ansatte i den nye Innlandet fylkeskommune begynner allerede neste år i de eksisterende lokalene.