Sjefen koster den nye fylkeskommunen 2,4 millioner kroner i året

Prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann Tron Bamrud koster Innlandet fylkeskommune 2,4 millioner kroner i året i lønn, sosiale utgifter og reisekostnader.

Artikkeltags