Kan bli 15 heltidspolitikere i Innlandet fylkeskommune

FORTSETTER PÅ HELTID: Både fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) i Hedmark og fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) i Oppland er toppkanddidater ved høstens valg, og begge ligger an til å kunne fortsette som heltidspolitikere. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

FORTSETTER PÅ HELTID: Både fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) i Hedmark og fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) i Oppland er toppkanddidater ved høstens valg, og begge ligger an til å kunne fortsette som heltidspolitikere. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Det kan bli hele 15 heltidspolitikere i Innlandet fylkeskommune. Både fylkesordfører, fylkesvaraordfører, utvalgslederne og alle medlemmene i fylkesutvalget skal få godtgjørelser det går an å leve av.

DEL

Det er det nye fylkestinget som vedtar de endelige godtgjørelsene, men fellesnemnda (felles fylkesting for Hedmark og Oppland, samt fylkesrådet i Hedmark) har behandlet reglementet for delegering og godtgjøring. Konklusjonen her blir førende for det nye fylkestinget.

Det legges opp til at hele 15 politikere skal få godtgjørelser der går an å leve av. Dette fordi medlemmene av fylkesutvalget skal få minst 543.398 kroner i årlig godtgjørelse.

Fylkesutvalget (eller formannskapet i den nye fylkeskommunen) skal ha hele 15 medlemmer. Det betyr ni representanter i tillegg til fylkesordfører, fylkesvaraordfører og de fire utvalgslederne.

Stortinget fører an

Godtgjøringen gis med utgangspunkt i stortingsrepresentantenes godtgjøring, som justeres 1. mai hvert år. Etter 1. mai 2019 får en stortingsrepresentant 987.997 kroner i godtgjørelse.

Fylkesordføreren i Innlandet fylkeskommune skal ha det samme som en stortingsrepresentant: 987.997 kroner.

Fylkesvaraordføreren i Innlandet fylkeskommune skal ha 85 prosent av det en stortingsrepresentant mottar: 839.797 kroner.

De fire utvalgslederne skal ha 75 prosent av det en stortingsrepresentant mottar: 740.997 kroner.

De øvrige som sitter i fylkesutvalget får 55 prosent av det en stortingsrepresentant mottar: 543.398 kroner.

I tillegg kommer eventuell gruppeledergodtgjøring, som godtgjøres med fem prosent av fylkesordførerens godtgjøring og 0,5 prosentpoeng ekstra for hver 10 representant i gruppa.

Menige fylkestingsrepresentanter får 10 prosent av det en stortingsrepresentant mottar: 98.799 kroner. De får i tillegg dekket tapt arbeidsfortjeneste for møtedager.

Mener nivået er nøkternt

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Oppland og leder av fellesnemnda, sier godtgjøringene er nøkterne, og at fylkesordføreren i Innlandet blir blant fylkesordførerne med lavest godtgjøring.

Når det gjelder fylkesutvalget, legges det opp til at den enkelte representant selv kan bestemme om vedkommende vil ha en sivil jobb i tillegg eller ikke.

– Erfaringen fra Oppland fylkeskommune er at det er tidkrevende å sitte i fylkesutvalget. Det er mange møter, og det er en rekke verv som må fylles. Fylkeskommunen skal være representert mange steder, blant annet i ulike regionråd, og her må fylkesutvalgsmedlemmene trå til. Videre legger vi nå opp til en godtgjøring som inkluderer alle oppdrag. Dette for at godtgjøringen skal være forutsigbar for den enkelte i stedet for å ha en ordning med en lavere godtgjøring og så tillegg for en rekke forhold, forklarer Hagen.

Han legger til at i en formannskapsmodell vil både posisjon og opposisjon få mulighet til å ha heltidspolitikere.

Artikkeltags