Fagfolk forsvinner, men den nye samferdselssjefen er ikke bekymret for drift og vedlikehold av fylkesvegene i Innlandet

Fagmiljøer splittes opp og fagfolk forsvinner til andre jobber. Aud M. Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, er likevel ikke bekymret for at vegdriften og vegvedlikeholdet i Hedmark og Oppland skal bli dårligere.