I et resolusjonsforslag, sendt inn av fylkesstyret i Innlandet Høyre, heter det at Innlandet Høyre støtter en rettslig prøving av vedtaket om å legge ned pelsdyrnæringen.

– Vi mener saken stiller noen alvorlige prinsipielle spørsmål om hva som skal til for å legge ned en lovlig næring i Norge. Innlandet Høyre mener pelsdyrnæringen er en seriøs og bærekraftig næring, som Norge har bruk for. Dette er en bransje som går av seg selv, helt uten subsidier, og som står for noe sånt som 500 arbeidsplasser og 300 millioner kroner i årlige inntekter til staten, heter det i resolusjonsforslaget.

Konklusjonen i forslaget er at vedtaket i Jeløya-erklæringen (regjeringsavtalen mellom Høyre, Frp og Venstre) om nedleggelse av pelsdyrnæringen bør omgjøres, at pelsdyrbøndenes søksmål mot staten er viktig og berettiget for å teste ut det rettslige vernet den enkelte næringsdrivende har i Norge, og at erstatningen, i tilfelle nedleggingen blir opprettholdt, må tilsvare de reelle kostnadene ved et næringsforbud.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner gjester årsmøtet lørdag.

Innlandet Høyre-leder Lise Berger Svenkerud og resten av styret er ikke på valg i år.