Bil av vegen, slåssing og eldre mann promillekjørte på riksveg 2

Dette har skjedd på politifronten i Hedmark det siste døgnet.