Stanser natt-levering i boligfelt på Gjøvik: – Avisbud ble truet med juling

Innlandet distribusjon anmeldte tirsdag det de oppfatter som grove trusler mot sine avisbud. Som en følge av truslene har distribusjonsselskapet stanset budlevering av aviser til et boligfelt i utkanten av Gjøvik.