Fire lokale søkere vil bli økonomirådgiver hos Fylkesmannen

Fylkesmannen i Innlandet har utlyst en hundreprosent, fast stilling som rådgiver innen økonomi. Det er 26 søkere til stillingen, nesten halvparten av dem er fra Lillehammer og Gudbrandsdalen. Fire av dem er fra Hedmark.