Intens markedsføring og rabatt-race for å selge russedrømmer: Spekulativt, mener høyskolelektor. – Kan være ulovlig, mener Forbrukertilsynet

Leverandører av varer og tjenester rettet mot russen driver intens markedsføring. Enkeltelever og grupper blir kontaktet direkte og fristes med rabatter hvis kontrakten undertegnes raskt nok. – Vi angrer på at vi gikk med på det, sier en russegjeng fra Lillehammer.