Forslag til ny opplæringslov: Vil at lærere skal få bruke fysisk makt

Utvalg har lagt fram forslag om at lærerne skal få bruke fysiske tiltak mot elever. – Vi må ikke tilbake til en skole med spanskrør og skammekrok, sier utvalgsleder Erlend Gjølme (H).