Innrykk av rekrutter i Elverum bekymret høgskoleledelsen

SKAL BRUKE TERNINGEN ARENA: Forsvaret bruker Terningen Arena ved innrykk av nye rekrutter, noe som bekymret høgskoleledelsen på grunn av koronautbruddet.

SKAL BRUKE TERNINGEN ARENA: Forsvaret bruker Terningen Arena ved innrykk av nye rekrutter, noe som bekymret høgskoleledelsen på grunn av koronautbruddet. Foto:

På grunn av koronakrisen var ledelsen ved Høgskolen i Innlandet bekymret for at innrykket av 300 rekrutter i Elverum nå i april ville kunne forstyrre høgskoleaktivitetene på Terningen Arena.

DEL

I et brev til Forsvaret og Elverum kommune stilte Marit Torgersen, beredskapsleder ved Høgskolen i Innlandet, krav om at det ble satt i verk smitteverntiltak i forbindelse med det ventede innrykket av 300 rekrutter på Terningmoen i uke 18.

– Vi er kjent med at man også for dette inntaket skal benytte arealer i Terningen Arena, og som en stor leietaker er vi opptatt av at dette ikke skal påvirke vår aktivitet der negativt. Foreløpig er det usikkert hvor mange studenter vi vil ha fysisk til stede på campus på denne tiden. Vi forventer likevel at det iverksettes nødvendige tiltak som hindrer en eventuell smittespredning på og rundt vår campus, het det i brevet fra Høgskolen i Innlandet.

Nå er høgskoleledelsen beroliget:

– Det var uklart for oss hvordan innrykket skulle gjennomføres i en situasjon med mulig smittespredning i fellesarealene. Forsvaret har nå orientert oss om hvordan innrykket av rekrutter planlegges gjennomført, og vi føler oss trygge på at dette ikke vil påvirke vår aktivitet unødvendig på negativ måte, opplyser Torgersen til Østlendingen.

Artikkeltags