Det skjer tirsdag 16. november.

Ønsker å spre budskapet

Fra klokka 12-14 er det befaring av Furuseth solkraftverk med oppmøte ved Furuseth transformatorstasjon. Klokka 18 er det folkemøte om saken i Barfrøstua på Stor-Elvdal Hotell.

– Vi ønsker å spre budskapet om NVEs behandling av søknaden, høringen, folkemøtet og befaringen så bredt som mulig, sier NVEs kontaktperson for saken, Jørgen Kocbach Bølling.

Det er selskapet Solgrid AS som søker konsesjon i medhold av energiloven § 3–1 for et solkraftverk med 7 MWp installert effekt. De har søkt konsesjon for et sørvendt bakkemontert solkraftanlegg med fast montasjevinkel og med monokrystallinske og tosidige solcellepaneler.

Solkraftverket planlegges tilknyttet en eksisterende transformatorstasjon som ligger samme sted som anlegget er tenkt plassert.

Frist til 15. desember

NVEs høring av saken har frist for merknader 15. desember. Søknad og konsekvensutredning kan lastes ned på deres nettsted for saken; https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7618&type=A.

Søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

– Man kan også finne søknad og konsekvensutredning ved å søke på NVEs nettsted under konsesjonssaker «På høring». På NVEs nettsted for saken ligger et skjema for innsending av høringsuttalelser, eller det kan også sendes på e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo, opplyser Bølling.

Han legger til at et energianlegg som behandles av NVE i medhold av energiloven er fritatt byggesaksbehandling i medhold av plan- og bygningsloven.

– Vi har nå saken på høring og dersom man har innspill til både konsesjonsspørsmålet og beslutningsgrunnlaget som er framlagt i saken er dette anledningen til å framlegge merknader og innspill.