Gå til sidens hovedinnhold

Ja til femdagersuke for alle skoleelever i Trysil

Mot Frp's stemme gikk formannskapet i Trysil inn for at det skal innføres femdagersuke for alle skoleelever i Trysil fra og med 2022/2023.

I dag har de minste elevene på grunnskolen, første- og andreklassinger, fridager. Tidligere hadde også tredje- og fjerdeklasse fridager i Trysil, men før skoleåret 2018/2019 innførte kommunen firedagers skoleuke for første-, andre og tredje klasse og femdagers skoleuke for fjerdeklasse. Året etter ble det full skoleuke for tredjeklassingene også.

– Vi hadde i utgangspunktet lyst til å starte opp allerede fra høsten, men ser argumentene for å vente slik at vi får bedre tid til å forberede, sa Stine Akre (SV), ifølge Lokalavisa Trysil-Engerdal.

Per Johnny Talaasen (Frp) mente at femdagersuke er en dårlig idé.

– Vi ønsker ikke femdagers skole. Vi har snakket med mange som er skeptiske og som mener at det er mange argumenter for å si nei, sa han, ifølge avisa.

Talaasen mener at det er viktig for barna å få tid sammen med foreldre og besteforeldre, og frykter at det blir mer slitsomt med fem lange skoledager for barna. – For mange barn i første og andre klasse er fire dager med skole mer enn nok, sa han, ifølge Lokalavisa Trysil-Engerdal.

Lederen i FAU (Foreldreådets Arbeidsutvalg) på Innbygda skole, Runa Skyrud, er i utgangspunktet positiv til innføring av femdagersuke for de yngste elevene.

– Men det forutsetter at alle timene fylles med mening, slik at skolen ikke blir en oppbevaringsplass. Jeg ser for meg at tiden som brukes på lekser kan reduseres, ettersom elevene da vil få mer tid på skolen, sier hun.

Kommentarer til denne saken