Men lenge før det møtes kremen av fluefiskere fra seks nasjoner til vennskapelig dyst om å få flest harr opp av Glomma i fluesona på Kvennan Camping fredag og lørdag.

Fantastisk fiskeelv

– Glomma er en fantastisk fiskeelv, og dette er et av de siste uberørte områdene i Glomma som er helt perfekt for et arrangement som EM. Den planlagte kraftutbyggingen i Tolgafallene vil være en tragedie som får større konsekvenser for naturen og miljøet enn folk aner, sier Erik Eikre.

Han er arrangør av Eikre Fly Invitional, som er bygd på en velprøvd modell i andre land som Wales og Tsjekkia hvor det holdes det slike konkurranser hvert år. Foruten norske deltakere samler vennskapskonkurransen flere tidligere verdensmestere i fluefiske fra Finland, Tsjekkia, Polen, Wales, Italia og Portugal i helgen. I alt er det snakk om 36 tallet som bor på Telstad gård og Kvennan Camping.

Helt unikt

– Vi gleder oss til å vise fram dette fine området. For mange utlendinger er det helt unikt med at det er villfisk og ikke en eneste settefisk. I blant annet Polen og Tsjekkia har de store problemer med skarv som har ødelagt mange fiskeelver. Nå håper vi bare at forholdene slår til for et best mulig fiske, fortsetter Eikre.

Da NM gikk av stabelen i Glomma og i vannet Drengen i Hodalen i slutten av september, opplevde deltakerne å få mye fisk hver. Gjennomsnittet ble målt til 33, 7 centimeter i elva og 27,9 centimeter på vannet, og en stor andel av fisken lå på over 40 centimeter. Det er noe NKFF (Norske konkurransefluefiskeres forbund) ikke har sett i Norge på mange år.

 

Stor opplevelse

– Det å komme hit og fiske på villfisk med en sånn natur og størrelsen på fisken blir en stor opplevelse for utlendingene. Det er helt utrolig, sier Eikre og slipper helt opp for flere superlativer om området.

Mange av deltakerne i Eikre Fly Invitional kom til Tolga en god stund før konkurransen for å trene. Til sammen så representerer de cirka 180 gjestedøgn med tilhørende fiskekort. EM i september 2020 kommer til å bli enda mye større.

– Da blir det herrelag og kanskje damelag fra 15–20 land med i alt 75–100 deltakere, pluss reserver, kapteiner og managere. Vi blir fort 120 mann til sammen, og mange kommer for å prøvefiske en god stund før. Tenk på hvilke ringvirkninger det gir til lokalt næringsliv, poengterer Eikre.

Harren er truet

Han legger til at harren ikke den mest ansette fiskearten for sportsfiskere i Norge, men for deres kolleger i utlandet er det helt annerledes.

– Harr er en truet fiskeart i de fleste europeiske land. Den oppholder seg i åpent vann og er lett å fange for predatorer, som fugler og oter. Vannforurensning er også en stor trussel for harrbestanden i Europa. At Tolga har en slik sportsfiskedestinasjon er kanskje en godt gjemt hemmelighet for mange? Det gjelder både fiskere og lokale aktører i næringslivet, stiller Erik Eikre spørsmål ved.

 

Kvennan Camping økte besøket

– Overnattingen på Kvennan Camping økte med 8–10 prosent i sommer.

Det sier daglig leder Tor Henrik Jordet.

Han legger til at de også har hatt en bra økning på fiskekortsalget.

– Gjennom Kvennan Fly Fishing har vi solgt fiskekort for 700.000 kroner. Det er en tilsvarende økning som for overnattingen, sier Jordet.

80–90 prosent av fiskekortsalget er til sportsfiskere fra utlandet. Det mener han har sammenheng med at Glomma skiller seg ut som fiskeelv i Europa.

– Jeg synes det er veldig fascinerende at folk reiser i 7 til 18 timer for å komme hit. Etter at vi fikk fluesona for 11 år siden gikk salget av fiskekort litt ned, men det tok seg raskt opp igjen. Siden har det vært en økning på 8–10 prosent hvert år, sier Jordet.

Han er stolt av å være vertskap for et sted som er så beundret av mange utlendinger.

– Det er en risiko å satse på kraftpenger med å bygge ut Tolgafallene når en vet at verdiskapningen av grønn turisme er forventet å bli enda større, slår han fast.