– Funnet av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Villsvinjeger må være nøye med å vaske hender og ikke bruke redskap som er brukt på villsvin til andre områder. Alt utstyr må vaskes godt og rått villsvinkjøtt må ikke komme i kontakt med andre råvarer, er beskjeden fra Veterinærinstituttet.

Myndighetene er i gang med å kartlegge smittestatusen for villsvin i Norge.

Jakt på villsvin er en voksende inntektskilde for mange bønder og jegere. Dyret er i ferd med å reetablere seg i Norge etter å ha vært utryddet i mange år. I dag er det omkring 1.000 villsvin i Norge, anslagene sier at det vil være om lag 20.000 villsvin i landet om 10 til 15 år.

(©NTB)