– Vi håper på gode forhold under klekkingen, med lita tap av ryper og egg til rev, mår og rovfugl. I tillegg må vi ha gode forhold for kyllingene med hensyn til vær og mattilgang, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband til fjellstyrene.no.

Nettsiden har nå forhørt seg med et knippe fjellstyrer for å sjekke ståa foran en viktig sommer og høst for rypebestanden.

– Vi håper vi i år kan tilby jakt til flest mulig og med færrest mulig begrensninger, men dette må ikke gå på bekostning av «kapitalen»- nemlig rypene som blir igjen i fjellet for å sikre neste års kyllingproduksjon, fortsetter Lande.

Også i Norge Jeger og Fiskeforbund er de spente.

– Vi ser selvsagt med spenning fram til høstens rypejakt. Rypejakta er viktig. Jegerne skal høste av overskuddet i rypebestanden. Vi har stort tillit til at forvaltningen av rypa i statsallmenningene skjer etter best tilgjengelig kunnskap om bestandene og det vi vet om hva som er et høstingsverdig overskudd. Da kan vi også dra på jakt i trygg forvissning om at vi ikke desimerer bestandene mer enn det de tåler, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Slik var ståa hos de utvalgte fjellstyrene i nærheten av Hedmark:

Kvikne fjellstyre
Rypejakta på Kvikne østre statsallmenning gikk som normalt i 2016, det vil si salg av kort i tre perioder (5 dager hver) fra og med 10 til og med 24 september. Takseringsresultatene i forkant var ganske gode, spesielt i den søndre del av allmenningen og viste en oppgang i forhold til 2015. 48 % av jegerne meldte om middels godt inntrykk av bestanden i sine jaktrapporter for 2016.

Fjelloppsyn Kristin Lund Austvik har imidlertid sett mer rovfugl i 2017.

– Det ser bra ut med stamfugl i fjellet så langt og det har dukket opp mer og mer av smågnagere utover våren. I fjor var det lite rovfugl, men i år er det mer å se av både ugler og andre rovfugler, sier Fjelloppsyn Kristin Lund Austvik.

Fjellstyrene i Lierne
I sagnomsuste Lierne var det en liten oppgang i 2016 i forhold til 2015, og bestanden 2016 var omtrent som gjennomsnittet for de siste 5 årene. Folk som har vært i fjellet og fisket nå i vår melder om at de har sett en god del stamfugl. Hvis forholdene under hekkingen blir gode, kan man forvente en liten oppgang fra i fjor.

Ålen og Haltdalen fjellstyre
– På statsallmenningene i Ålen og Haltdalen var det god kyllingproduksjon i 2016 og dermed en oppgang i bestanden selv om det fortsatt til tider var ujevnt med fugl, sier Fjelloppsyn Terje Borgos. Gjennom vinteren har en sett bra med rype så det synes å være mere stamfugl denne våren i forhold til 2016.

Fjellstyrene i Midtre Gauldal
Budal fjellstyre, Singsås fjellstyre og Soknedal fjellstyre opplevde en oppgang i bestanden i 2016. Fjellstyret har foretatt registreringer av rype på vårparten og det ser forholdsvis bra ut med stamfugl. Det har vært mye snø i områdene og selvfølgelig for tidlig å si om det blir en god sesong.