Undersøkelsen gjennomføres i regi av Norsk institutt for naturforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Transportøkonomisk institutt, og den omfatter fiskere som har registrert sin epostadresse ved kjøp av fiskekort.

Masteroppgave

Åste Sætre Liberg, masterstudent ved Norges miljø- og naturvitenskapelige universitet, skal skrive masteroppgave på bakgrunn av undersøkelsen.

Masteroppgaven skal leveres i mai 2018, og spørreundersøkelsen sendes ut til fiskerne på senhøsten.

Ifølge Sætre Liberg vil fiskerne få spørsmål om adferd, holdninger, motivasjon og økonomisk betydning, i tillegg til sosiodemografiske, og mer «vanlige» spørsmål om hvor de fisker, hvor mye de fisker.

– Kan gi bedre forvaltning

Henriette O.B. Kildahl, masterstudent fra NMBU i 2013, skrev en oppgave basert på en linkende spørreundersøkelse for Engerdal.

Sætre Liberg forteller at spørreundersøkelsen vil kunne gi forvaltningen er informasjon og kunnskap som vil kunne gi en bedre forvaltning.