Politiets aksjon i Våler i bilder

13. januar 2018, kl. 13:15