Etter at EUs legemiddelbyrå EMA tirsdag ba om at risikoen for bivirkninger med blodpropp og lavt antall blodplater skulle føres opp i pakningsvedlegget, gjenopptas utrullingen, opplyser selskapet.

Produsenten skriver at den vil oppdatere pakningsvedlegget slik EMA ber om.

EMA konkluderte med at vaksinens nytteverdi er større enn risikoen for sjeldne bivirkninger.

Ikke tatt i bruk i Norge

Vaksinen er ikke tatt i bruk i Norge ennå, selv om vi har fått doser og nå vil få flere. Det er besluttet en midlertidig pause i bruken av både den og AstraZeneca-vaksinen, som bygger på samme teknologi.

AstraZeneca-vaksinen er satt på pause fram til et ekspertutvalg har konkludert om AstraZeneca-vaksinen, som bygger på samme teknologi. Folkehelseinstituttet har allerede rådet regjeringen til å stanse bruken av den.

Utvalget leverer sin rapport 10. mai, og trolig kommer også Janssen-vaksinens framtid i Norge til å bli avgjort da.

NTB har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og FHI med spørsmål om utrullingen av Janssen-vaksinen og om det vil være aktuelt å ta den i bruk før i mai, uten å få svar på det.

Satt på pause

Etter at produsenten selv satte utrullingen til Europa på pause, ble også bruken av den midlertidig stanset i Norge, allerede før vi hadde tatt den i bruk.

Vaksinen er en vektorvaksine, og bivirkningene ses i sammenheng med de bivirkningene norske forskere har påvist hos AstraZeneca-vaksinen.

Selv om det er flere likheter mellom de to vaksinene som er satt på pause, er det også forskjeller. Janssen-vaksinen bruker et menneskelig adenovirus, mens AstraZeneca bruker et adenovirus fra sjimpanser.

I tillegg er det forskjeller i pigg-proteinene med korona-arvestoff de to vaksinene bruker, opplyste EMA tirsdag.