Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg håper dagens prøveordning på riksveg 3/25 kan forlenges

– Det er et poeng at flest mulig bruker den nye riksveg 3/25, sier stortingskandidat Anna Molberg (H), som likevel håper at dagens ordning med bomfritak på gamlevegen kan fortsette.

Det kommer ulike signaler fra stortingskandidatene om hva som bør skje med bompengeinnkrevingen på den nye riksveg 3/25 og på gamlevegen mellom Elverum og Løten.

Frp er klare på at bommene må vekk, i alle fall på gamlevegen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil jobbe for at bompengeinnkrevingen på gamlevegen ikke blir satt i verk, forutsatt at kommunestyret i Elverum sier seg enig.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) uttaler at målet må være å få ned bompengetrykket i tråd med prøveprosjektet som nå er i gang på strekningen mellom Elverum og Løten.

Anna Molberg, toppkandidaten i Høyre, sier dette om saken:

– Vi så at det ble økt trafikk på sidevegen etter at bommen på nyvegen kom. Derfor er det bra med et prøveprosjekt med gratis gammelveg og lavere takst på nyvegen. Etter 1,5 år skal dette evalueres. Når vi først har fått en så fin og ny veg er det jo et poeng at folk bruker den. Evalueringen vil vise hvilke endringer i trafikkmønstrene vi har fått etter at prisen ble satt ned, ja, om priskuttet på hovedvegen har hatt effekt. Så får vi se om vi forlenger dagens ordning. Jeg håper det, sier Molberg.

Yngve Sætre, andrekandidat på Høyres liste i Hedmark, er en sterk talsperson for bomfri gamleveg.

– Regjeringsplattformen fra 2019 slår fast at sideveger som hovedregel skal være uten bom, og vi ser at dette prinsippet gjennomføres andre steder i Norge. Dessuten er det et stort lokalt engasjement mot bompenger på gamlevegen. Det har vært underskriftsaksjoner og ordføreren i Løten har engasjert seg sterkt i saken, uttalte Sætre, som advarte mot handelslekkasje, samt økonomisk belastning for pendlere og lokalbefolkningen ellers da kommunestyret i Elverum behandlet saken i vår.

Et flertall bestående av Ap, SV og Sp (minus Dag Marius Storsveen) stemte da mot bomfri gamleveg.

Kommentarer til denne saken