«Jeg var sjokkert over hvor dårlig taushetsplikten ble ivaretatt»

En pasient klagde til Fylkesmannen etter en operasjon ved Lillehammer sykehus. Brudd på taushetsplikten er et tilbakevendende problem i helsevesenet, mener Svein Erik Lund i Brukerutvalget. – Taushetsplikten ligger i ryggmargen på oss, sier Fredrik Aaserud Eng i Norsk overlegeforening.