Østlig alternativ er riktigst for Elverum og regionen

JERNBANETRASE: Østlig alternativ er mest riktig for Elverum og Østerdal når den nye Intercity-jernbanen skal bygges i Hamar.

JERNBANETRASE: Østlig alternativ er mest riktig for Elverum og Østerdal når den nye Intercity-jernbanen skal bygges i Hamar. Foto:

DEL

LederDet foregår nå noen viktige prosesser på flere hold som potensielt vil legge føringer for Elverum og Østerdalens framtid. Plassering av sykehusene er åpenbart én av dem.

I Hamar har det lenge foregått en annen prosess som også kan få noe å si for kommunen øst for Mjøsbyen, nemlig hvor det nye dobbeltsporet gjennom kommunen skal legges.

Så langt er det lagt ned 240 millioner kroner i prosjektering av de ulike alternative og politikerne sitter igjen med tre muligheter. To av dem går østover med ny stasjon ved Vikingskipet, den tredje tar utgangspunkt i dagens stasjon og dagens trase i vest. Dette handler naturligvis om Intercity-satsingen til regjeringen, i utgangspunktet en positiv satsing som skal knytte byer tettere sammen.

Bane Nor har levert innsigelser mot begge de østlige alternativene. Argumentene er i utgangspunktet gode og dreier seg om alt fra bruk av matjord, inngrep i naturreservat og ikke minst at stasjonen da vil ligge mer sentralt, noe som gjør det mulig å gå dit man skal og naturligvis er mest klimavennlig. Dette er det store nasjonale bildet som Bane NOR må ha. Det blir ikke riktig at en kommune alene skal bestemme hvordan et nasjonalt prosjekt bygges ut. Samtidig må lokaldemokratiet kunne få være med og påvirke utfallet.

Det er ingen tvil om at et østlig alternativ er best sett fra denne regionens perspektiv. Ifølge Bane Nors prosjektsjef, Lars Eide, er det lite realistisk med direktetog til Elverum. Og for Østerdalen blir det uansett lite forandring fordi de da vil måtte bytte tog i Elverum i stedet.

Men legges stasjonen øst i Hamar, er det i alle fall muligheter for at Østerdalen kan koble seg på i framtida. Så nå vet politikere og andre som har makt til å påvirke, hva de skal gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags