Flere ordførere ønsker tømmerterminalen på Vestmo inn som en del av et større internasjonalt nettverk

Ordførerne i Elverum, Hamar, Stange og Kongsvinger jobber for at tømmerterminalen på Vestmo i Elverum, sammen med tømmerterminalene på Sørli og i Kongsvinger, skal bli en del av et nasjonalt og internasjonalt godsnettverk.