– Avgjørende for ny bosetning og ny vekst i Elverum

– Vi kjenner hver dag på kroppen at avstanden til både Oslo og resten av Mjøsregionen er avgjørende for både ny bosetning og ny vekst i Elverum. Valg av jernbanetrasé på Hamar har derfor alt å si for vår region, sier daglig leder i Elverum Vekst, Odd-Erling Lange.