(Hamar Dagblad)

Fire sentrale personer i aksjonsgruppa «Nåelleraldri» sitter rundt et bord på Gregers, med hver sin halvliter å hånden, og diskuterer Erna Solbergs beskjed om at Regjeringen vil jobbe for øst-alternativet. Det kunne ha vært full feiring, men:

– Jeg hadde et håp at det skulle bli seiersfest og en total utladning, men akkurat nå er jeg er litt forbeholden, sier Stein Brohjem.

– Men, vi har økt ledelsen, selv om kampen ikke er helt ferdig. Sitter regjeringen etter valget vil de jobbe for øst-alternativet. De går aldri tilbake på dette etter å ha møtt opp og framført budskapet foran masse folk og TV-kameraer på Skibladnerbrygga. Og blir det Arbeiderpartiet som skal danne regjering etter valget, så har vi blant annet Hedmarks førstekandidat, Anette Trettebergstuen, på vår side. Hun har sagt klart ifra at hun går for øst. Dette ser ut til å gå veien, sier Øystein Krogsrud, initiativtaker til «Nåelleraldri».

Målrettet på nett

Medlemmene av «Nåelleraldri» har hengt opp seil på Åttemetersplanet for å illustrere høyden av en kulverten til dobbeltsporet i Hamar, trykt opp og delt ut reklamemateriell, stått på stands, protestbadet i Mjøsa og skrevet kilometervis med leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad.

Alle som har en konto på Facebook har sett logoen til gruppa dukke opp i nyhetsstrømmen.

– Vi har samlet inn i underkant av 200.000 kroner. Penger vi har puttet inn selv eller fått fra de 130 mest aktive medlemmene våre. Mye av pengene har vi brukt å lage meningsmålinger. Og på Facebook. Vi har nemlig folk i gruppa vår som er eksperter på målgruppeannonsering i sosiale medier. Og vi har brukt en del midler på å nå beslutningstakere og opinionsledere i Oslo. Faktisk så har debatten rundt jernbanen i Vestfold til dels foregått på våre sider fordi vi har vært så synlige, sier Krogsrud.

– Hva med dem som mener at temperaturen har blitt lovlig høy i debatten?

– Den kritikken kan vi ikke ta hensyn til, for det er jo kjempeviktig at debatten foregår nå. Det som oftest skjer i store saker er at debattene kommer når beslutningene er tatt. Her har folket virkelig fått si sin mening i forkant av avgjørelser, sier Merete Berg.

– Vi har blitt stemplet, med negativ klang, som aksjonister, men det har vært en sak som har skapt et voldsomt personlig engasjement hos veldig mange og som virkelig har blitt en hjertesak for byens befolkning. Hos oss finner du et gjennomsnitt av befolkningen som vil ha alternativ øst. Men det er ikke en homogen gruppe. Her finnes det mange forskjellige folk med ulikt engasjement, men som sammen har mange kvaliteter, sier Anne Louise Gjør.

– Demokratisk mulighet

– Det at vi har vært en organisasjon uten lederskap og struktur gjorde at folk syntes at det ble lettere å engasjere seg hos oss. Folk som har blitt med i «NåellerAldri» har kunnet vie seg til det de gjør best og brukt engasjementet sitt i så stor eller liten grad de har ønsket selv, sier Berg.

– Kanskje har «Nåelleraldri» vært et noe uvanlig innslag sett opp mot debattklimaet eller i Hedmark, i og med at vi har vært så synlige på Facebook. Men de sosiale mediene gir oss som gruppe en spennende demokratisk mulighet, selv om debattene på nett tidvis kan bli vel prefekt av slagord, sier Brohjem, som også er med i «Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar».

Initiativtaker Krogsrud forteller gjerne om de korte beslutningslinjene:

– Jeg kan prøve ut et forslag på Facebook, bli slaktet eller applaudert; så er det vedtatt eller forkastet i løpet av en halvtime, sier Krogsrud og smiler.

– Når jernbanedebatten er avklart, hva skjer med «Nåelleraldri»? Legges dere ned?

– Ikke pokker! sier Brohjem og smiler.

– Vi har jo skapt en kanal og et forum for folkelig engasjement, særlig byutvikling. Det er naturlig at vi fortsetter i det sporet, sier Krogsrud.

– Som naturvernforkjemper håper jeg at vi også drar gruppa litt i den retningen. Det er uansett mange ressurspersoner som kan veldig mye hos «Nåelleraldri», og det vil være dumt om vi alle gikk hver til vårt, sier Brohjem.