(Hamar Dagblad)

Sentio har laget en undersøkelse på oppdrag fra kampanjen Nåelleraldri. I undersøkelsen fikk deltakerne velge mellom tre alternativer på spørsmålet «Hvilken korridor for dobbeltspor gjennom Hamar foretrekker du?» 1) Vest med dagens stasjonsplassering og kulvert? 2) Øst med ny stasjon ved Vikingskipet? 3) Vet ikke.

De har spurt 500 innbyggere i Hamar, Furnes og Ottestad, og 45 prosent av Hamars befolkning støtter Øst mot 35 prosent for Vest med kulvert.

Undersøkelsen viser også at unge og middelaldrende i langt større grad foretrekker Øst-alternativet enn de eldre. Hele 52 prosent svarer Øst, mens 25 prosent svarer Vest i aldersgruppen 50 år og yngre.

Blant aldersgruppen 51 år og eldre er det annerledes. Her finner vi et flertall for Vest-alternativet. 45 prosent svarer at de ønsker seg Vest, mot 34 prosent som vil ha Øst.

Ikke overrasket

Ordfører Einar Busterud er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen:

– Det har vært et sig mot Øst-alternativet i befolkningen under hele debatten. Men, undersøkelsen viser også at Hamars befolkning er veldig delt, sier Busterud.

– Hva tenker du om at de unge i så stor grad går for et Øst-alternativ?

– Det er nok fordi de som har levd lenge er vant med at jernbanen går der den går, mens de yngre er aktive brukere av strandsonen og ønsker seg andre alternativer.

På vei ut på reise til Trondheim er Knut Andresen og kona Unni Fælth Andresen ikke overrasket over at et flertall i Sentio-undersøkelsen ønsker seg Øst.

– Øst er det eneste alternativet. Da slipper vi å ha jernbanen langs Mjøsa og vi bevarer Hamar-stranda, sier Knut, og går dermed imot flertallet i sin egen aldersgruppe, som ønsker seg Vest-alternativet.

– Enda vi bor på Bryggeriet, så er vi ikke redd for å gå noen skritt videre til en ny stasjon. Det er viktig å ikke ødelegge Mjøs-området. Også får vi en masse nye hus med nye innflyttere i området ved dagens jernbanestasjon ved å gå for Øst, sier Unni.

– Hvordan synes dere debatten har vært?

– Debatten har vært voldsom, men ingen har tenkt så mye på hvordan Hamar kommer til å se i anleggsperioden dersom man går for Vest-alternativet. Fire-fem år med graving, og togene skal gå hele tiden... Det kommer til å bli helt forferdelig, sier Knut.

Vil bli værende

Inne på stasjonen jobber kjøpmann Hege Hoelstad på Narvesen.

En skulle tro at Hoelstad, som stadig møter togreisende, hører mye om jernbanedebatten i Hamar. Men:

– Jeg hører faktisk overraskende lite om dobbeltspor og hvor jernbanestasjonen i Hamar bør ligge, røper Hoelstad.

– Så hva mener du, da?

– Jeg håper ikke at stasjonen flyttes til Vikingskipet og mener at stasjonen bør ligge her. I sentrum. Handelen flyttes mer og mer vekk fra byen, og noen bør jo være igjen her for å sende turister og reisende ut i byen vår, sier Hoelstad og smiler.

Den 21. desember velger Hamar kommunestyre trase for dobbeltsporet Sørli-Brumunddal, men saken blir etter alt å dømme avgjort i Samferdselsdepartementet.