Anbefaler vestlig togtrasé gjennom Hamar

Av

Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar er lagt ut på høring. Innlandet fylkeskommune anbefaler i sitt høringsinnspill at alternativ vest legges til grunn for videre planlegging av dobbeltspor gjennom Hamar.

DEL

Hva som skal være Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill til kommunedelplan, ble bestemt av de 15 politikerne i fylkesutvalget tirsdag.

Stein Tronsmoen (Sp) presenterte et alternativt forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget var basert på fylkesrådmannens forslag til vedtak.

– Vi har tatt ut innsigelse mot øst og lagt inn elektrifisering av Røros- og Solørbanen, sa Tronsmoen.

I fylkesrådmannens forslag lå det inne en innsigelse til alternativ øst. Ap og Sp ønsker ikke å fremme innsigelse, men vil likevel fraråde alternativ øst.

En av grunnene til dette, er at de frykter det blir mindre attraktivt å pendle med tog hvis jernbanestasjonen er ved Vikingskipet på grunn av behovet for lokal transport til og fra stasjonen.

Dessuten mener de at å velge alternativ øst fører til manglende måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, jordvern, styrke klima- og miljøvennlige transportformer og det å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen.

Ønsker lite synlig kulvert

I tillegg til å legge vekt på betydningen av jernbanestasjonens sentrale plassering, understreker Ap og Sp i sitt forslag at alternativ vest vil styrke nødvendig framdrift av dobbeltspor til Lillehammer innen 2034.

Det er en forutsetning at jernbanen gjennom Hamar skaper så liten barriere mellom byen og Mjøsa som mulig. Dessuten bør kulverten være så lite synlig som mulig og ha god arkitektonisk utforming i synlige deler, står det i forslaget.

Ap og Sp opprettholder i sitt forslag innsigelsen til alternativ vest med bebyggbart lokk over og rundt kulverten. Dette fordi de ikke ønsker utbygging på disse arealene.

H, FrP og KrF ønsker øst

Alle partiene i fylkesutvalget ga uttrykk for at både alternativ vest og øst er mye bedre etter at Bane NOR gjennomførte en ny utredning av alternativene.

– Når vi har konkludert med at begge alternativene er spiselige, er det rart at vi ikke kan konkludere med at det som blir vedtatt i Hamar kommunestyre blir tungen på vektskåla, sa Rune Øygarden (H).

Høyre, FrP og KrF la fram et annet alternativt forslag der alternativ øst c anbefales. Begrunnelsen var blant annet at en østlig trasé vil frigjøre store områder på dagens jernbaneområde, det vil gi mulighet til å utvikle en ny bydel og Hamar sentrum vil ha uhindret tilgang til Mjøsa.

Det alternative forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble vedtatt med 11 stemmer. Høyre, FrP og KrF stemte imot med sine 4 stemmer.

Artikkeltags