Stridens kjerne dreier seg om hvor mange som skal jobbe om bord i togene, og hvor mye opplæring de skal ha, skriver Fri Fagbevegelse.

– Vi kan ikke fire på krav som gjelder bemanning og opplæring av ombordpersonell i toget, sier forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Meklingsfristen er ved midnatt mandag kveld, og i første omgang tas 48 NJF-medlemmer ut i streik tirsdag morgen. Trolig betyr det innstilte tog, siden togene ikke kan kjøre uten konduktørene som er ombordansvarlige.

Opplæring av ombordpersonell i togene og bemanningen om bord er i dag regulert av en egen forskrift, men på sikt vil denne forskriften bli erstattet av nye EU-regler. Da får togoperatørene større frihet til å bestemme hvordan regelverket skal oppfylles – men innenfor de gitte rammene.

NJF frykter NSB vil fire på kravene for å spare penger og ønsker derfor å få bestemmelsene inn i tariffavtalen.

– Med flere aktører i bransjen, kan vi ikke akseptere at dette blir konkurransefaktorer som skal kunne skille det ene selskapet fra det andre i et anbudsregime, sier Sætre.