– LO Stat (Norsk Jernbaneforbund) og Spekter (NSB AS og Gjøvikbanen AS) kom til enighet i årets lønnsoppgjør fredag 24. august. Den varslede meklingen neste uke og fare for streik er dermed avblåst, opplyser NSB.

Forhandlingene brøt sammen i midten av juni, men partene har holdt kontakten siden, samtidig som det var avtalt mekling mandag med frist ved midnatt samme kveld. 48 NSB-ansatte var i første omgang tatt ut i en eventuell streik fra tirsdag morgen. Avtalen går nå til uravstemning blant medlemmene.

Stridens kjerne har handlet om sikkerhet om bord i togene – om hvor mange som skal jobbe om bord og hvor mye opplæring de skal ha, skriver Fri Fagbevegelse.

– Partene er enige om en videreføring av dagens praksis og regelverk for opplæring og bemanning. En partssammensatt gruppe skal jobbe fram et forslag til regelverk som skal erstatte dagens togframføringsforskrift, med frist 1. april 2019. Det er også enighet om at det kun er konduktørpersonalet som kan være ombordansvarlig i tog, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sætre i Norsk Jernbaneforbund.

Den partssammensatte gruppa skal også vurdere konsekvensene av at dagens togframføringsforskrift bortfaller. Forskriften skal på sikt erstattes av nye EU-regler.